Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Deploy an AKS cluster for Azure ML

Sist oppdatert: 27.05.2021

This template allows you to deploy an entreprise compliant AKS cluster which can be attached to Azure ML

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
clusterName The name of the Managed Cluster resource.
location The location of the Managed Cluster resource.
osDiskSizeGB Disk size (in GB) to provision for each of the agent pool nodes. This value minimun 30 to 1023. Specifying 100 is the default value required to be attached to Azure ML.
agentCount The number of nodes for the cluster.
podCidr A CIDR notation IP range from which to assign pod IPs when kubenet is used
serviceCidr A CIDR notation IP range from which to assign service cluster IPs.
dnsServiceIP An IP address assigned to the Kubernetes DNS service
dockerBridgeCidr A specific IP address and netmask for the Docker bridge, using standard CIDR notation.
agentVMSize The size of the VM instances
kubernetesVersion Supported Azure Kubernetes version
linuxAdminUsername User name for the Linux Virtual Machines.
sshRSAPublicKey Configure all linux machines with the SSH RSA public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-azml-targetcompute/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-azml-targetcompute/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer