The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure VM with a new AD Forest (from a module)

Sist oppdatert: 04.05.2021

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an AD DC for a new Forest from a resuable module.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Admin username for the AD VMs
adminPassword Admin password for the AD VMs
domainName Domain name for the AD Controller, must be multi-segmented by periods, e.g. 'corp.mydomain.com' or 'contoso.local'
dnsPrefix PublicIp DNS prefix for the AD Controller
location Location for all resources

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-module-use/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-module-use/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer