Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Azure Container Instances - container with secrets

Sist oppdatert: 22.10.2021

Deploy a Linux container that has a secret volume using Azure Container Instances.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
name Name for the container group
containerName Name for the container
imageName Name for the image
volumeName Name for the secret volume
dnsNameLabel The DSN name label
sslCertificateData Base-64 encoded authentication PFX certificate.
sslCertificatePwd Base-64 encoded password of authentication PFX certificate.
port Port to open on the container and the public IP address.
cpuCores The number of CPU cores to allocate to the container.
memoryInGb The amount of memory to allocate to the container in gigabytes.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aci-linuxcontainer-volume-secret/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aci-linuxcontainer-volume-secret/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer