Hopp over navigasjon

Hurtigstartmaler for Azure

Distribuer Azure-ressurser via Azure Resource Manager med maler fra fellesskapet for å få mer gjort. Distribuer, lær, forgren deg og gi bidrag tilbake.

Hva er Azure Resource Manager

Azure Resource Manager gjør det mulig for deg å fordele programmene dine ved bruk av en beskrivende mal. I en enkelt mal kan du distribuere flere tjenester sammen med avhengigheter. Du kan bruke den samme malen til å foreta gjentatte distribusjoner av programmet på hvert trinn av programmets livssyklus.

Finn ut mer

Ressurstyper:

Viser alle 1,008 maler. Begrens resultatene ved å søke.

# Create a new encrypted managed disks windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted managed disks windows vm using the server 2k12 gallery image.

SudhakaraReddyEvuri av Sudhakara Reddy Evuri,
Sist oppdatert: 14.05.2021

# Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram av Aravind Thoram,
Sist oppdatert: 14.05.2021

(++)Ethereum on Ubuntu

This template deploys a (++)Ethereum client on a Ubuntu virtual machines

ililic av Igor Lilic,
Sist oppdatert: 26.05.2021

1 VM in vNet - Multiple data disks

This template creates a single VM running Windows Server 2016 with multiple data disks attached.

jamesbannan av jamesbannan,
Sist oppdatert: 07.06.2021

101-1vm-2nics-2subnets-1vnet

Creates a new VM with two NICs which connect to two different subnets within the same VNet.

lmoxiel av Christopher Jackson,
Sist oppdatert: 07.07.2021

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch av ypitsch,
Sist oppdatert: 29.04.2021

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

mahthi av Mahesh Thiagarajan,
Sist oppdatert: 30.06.2021

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

ypitsch av ypitsch,
Sist oppdatert: 29.04.2021

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

AnithaAdusumilli av Anitha Adusumilli,
Sist oppdatert: 05.05.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Sist oppdatert: 18.06.2021

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott av Lee Stott,
Sist oppdatert: 08.07.2021

ASR Runbooks

Deploys Automation Runbooks for ASR Recovery Plans

krnese av Kristian Nese,
Sist oppdatert: 11.06.2021

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft av Brian Moore,
Sist oppdatert: 27.04.2021

Add a subnet to an existing VNET

This template allows you to add a subnet to an existing VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET

singhkays av Kay Singh,
Sist oppdatert: 29.04.2021

Add an NSG with Redis security rules to an existing subnet

This template allows you to add an NSG with preconfigured Azure Redis Cache security rules to an existing subnet within a VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET.

asasine av Adam Sasine,
Sist oppdatert: 29.04.2021

Add an existing storage account to OMS

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

krnese av Kristian Nese,
Sist oppdatert: 11.06.2021

Add multiple VMs into a Virtual Machine Scale Set

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a Virtual Machine Scale Set in Flexible Orchestration mode. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

fitzgeraldsteele av Fitzgerald Steele,
Sist oppdatert: 06.05.2021

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Sist oppdatert: 16.09.2021

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani av Parikshit Savjani,
Sist oppdatert: 24.05.2021

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

HamzaBoukraa av HamzaBoukraa,
Sist oppdatert: 20.09.2021

Alert to Slack with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will post a message to a slack channel that you specify. You need to have a slack account to use this template.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Alert to queue with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook. When the Logic app is triggered, it will add the payload you pass to an Azure Storage queue that you specify. You can add this webhook to an Azure Alert and then whenever the Alert fires, you'll get that item in the queue.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Sist oppdatert: 29.04.2021

Alert to text message with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will send you a text message with the details of the alert. It uses the go.gl URL shortening service to include a link to the portal to see the resource.

jeffhollan av Jeff Hollan,
Sist oppdatert: 12.07.2021

Alsid Syslog/Sentinel proxy

This template creates and configures a Syslog server with an onboarded Azure Sentinel Agent for a specified workspace.

Azomasiel av Julien CLEMENT,
Sist oppdatert: 14.05.2021