Hopp over navigasjon

Hurtigstartmaler for Azure

Distribuer Azure-ressurser via Azure Resource Manager med maler fra fellesskapet for å få mer gjort. Distribuer, lær, forgren deg og gi bidrag tilbake.

Hva er Azure Resource Manager

Azure Resource Manager gjør det mulig for deg å fordele programmene dine ved bruk av en beskrivende mal. I en enkelt mal kan du distribuere flere tjenester sammen med avhengigheter. Du kan bruke den samme malen til å foreta gjentatte distribusjoner av programmet på hvert trinn av programmets livssyklus.

Finn ut mer

Ressurstyper:

Viser alle 28 maler. Begrens resultatene ved å søke.

Create an Azure Machine Learning compute instance

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user with a sample inline setup script

vijetajo av vijetajo,
Sist oppdatert: 22.07.2021

Create a Machine Learning Service ADLA Compute.

This template creates a Machine Learning Service ADLA Compute.

ragargms av ragargms,
Sist oppdatert: 09.06.2021

Create an Azure SQL Datastore

This template creates a SQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 27.05.2021

Create an Azure Machine Learning aks compute.

This template creates an Azure Machine Learning aks compute.

ragargms av ragargms,
Sist oppdatert: 27.05.2021

Create Tabular Dataset from SQL/PostgreSQL/MySQL Datastore

This template creates a tabular dataset from SQL query in SQL/PostgreSQL/MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 27.05.2021

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu av keerthi kamal adusumilli,
Sist oppdatert: 27.05.2021

Create a Machine Learning Service Aks Compute.

This template creates a Machine Learning Service Aks Compute.

ragargms av ragargms,
Sist oppdatert: 27.05.2021

Create a LinkedService in Azure Machine Learning workspace.

This template creates a LinkedService in an existing Azure Machine Learning workspace.

RichardLi1437 av Richard Li,
Sist oppdatert: 26.05.2021

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace. Optionally, you can enable encryption for data at rest in the workspace, and data stored by the workspace in Azure Cosmos DB.

Blackmist av Larry Franks,
Sist oppdatert: 12.05.2021

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu av Mehmet Tatlicioglu,
Sist oppdatert: 12.05.2021

Create a Machine Learning Service HDInsight cluster

This template creates a Machine Learning Service HDInsight cluster

ragargms av ragargms,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create an Azure ADLS Datastore

This template creates a ADLS datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create Tabular Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a tabular dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create a Databricks File System Datastore

This template creates a Databricks File System datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create a File Share Datastore

This template creates a file share datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create File Dataset in AML workspace from Web URL

This template creates a file dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu av keerthi kamal adusumilli,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create an Azure MySQL Datastore

This template creates a MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create File Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a file dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create an Azure Machine Learning compute cluster.

This template creates an Azure Machine Learning compute cluster.

ragargms av ragargms,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create a Machine Learning Service DSVM Compute.

This template creates a Machine Learning Service DSVM Compute.

ragargms av ragargms,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create a Blob Storage Datastore

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create an Azure PostgreSQL Datastore

This template creates a PostgreSQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 av Achal Jain,
Sist oppdatert: 11.05.2021

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

guanyu-240 av Guanyu Wang,
Sist oppdatert: 11.05.2021