Hopp over navigasjon

Hurtigstartmaler for Azure

Distribuer Azure-ressurser via Azure Resource Manager med maler fra fellesskapet for å få mer gjort. Distribuer, lær, forgren deg og gi bidrag tilbake.

Hva er Azure Resource Manager

Azure Resource Manager gjør det mulig for deg å fordele programmene dine ved bruk av en beskrivende mal. I en enkelt mal kan du distribuere flere tjenester sammen med avhengigheter. Du kan bruke den samme malen til å foreta gjentatte distribusjoner av programmet på hvert trinn av programmets livssyklus.

Finn ut mer

Ressurstyper:

Viser alle 17 maler. Begrens resultatene ved å søke.

Create SQL MI with configured sending of logs and metrics.

This template allows you to deploy SQL MI and additional resources used for storing logs and metrics (diagnostic workspace, storage account, event hub).

Sist oppdatert: 06.08.2021

Creates Eventhub cluster, namesapce & eventhub

This template enables you to create EventHubs Cluster, namespace and eventhub in cluster

Sist oppdatert: 09.07.2021

Creates Event Hub cluster & namesapce in cluster

This template enables you to create EventHubs Cluster and a namespace in cluster

Sist oppdatert: 09.07.2021

Create EventHubs authorizationRules

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Sist oppdatert: 09.07.2021

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Sist oppdatert: 11.06.2021

Create EventHubs with Capture enabled

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

Sist oppdatert: 10.06.2021

PubNub Realtime Gateway for Azure Event Hubs

The PubNub Realtime Gateway for Azure provides a realtime data stream bridge between the PubNub Data Stream Network and Azure Event Hubs. -- consider it a bi-directional bridge between PubNub and Azure!

geremyCohen av Geremy Cohen,
Sist oppdatert: 07.06.2021

Create an Environment with an Event Hub Event Source

This template enables you to deploy a Time Series Insights environment that is configured to consume events from an Event Hub.

sandshadow av Eric Dettinger,
Sist oppdatert: 07.06.2021

Create a Event Hubs namespace Virtual Network rule

This template enables you to deploy a Event Hubs Standard namespace with Virtual Network rule

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Sist oppdatert: 27.05.2021

Create a Service Bus namespace IP Filter rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with IP Filter rule

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Sist oppdatert: 04.05.2021

Create an EventHubs namespace, Event Hub, & consumer group

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Sist oppdatert: 29.04.2021

Create an EventHubs namespace and enable auto-inflate

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.This template also turns on the auto-inflate feature on your namespace.

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Sist oppdatert: 29.04.2021

Create EventHubs with Capture enabled

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

v-Ajnava av Ajit Navasare,
Sist oppdatert: 29.04.2021

Connect to a Event Hubs namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Event Hubs namespace via a private endpoint.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Sist oppdatert: 29.04.2021

Azure SQL Server with Auditing written to Event Hub

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Event Hub

lubalibu av Luba Libov,
Sist oppdatert: 28.04.2021

Create Event Grid custom topic and event hub handler.

Creates an Azure Event Grid custom topic and event hub to handle the events.

tfitzmac av Tom FitzMacken,
Sist oppdatert: 26.04.2021

Create an event hub

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub.

mumian av Jonathan Gao,
Sist oppdatert: 26.04.2021