Hopp over navigasjon

Hurtigstartmaler for Azure

Distribuer Azure-ressurser via Azure Resource Manager med maler fra fellesskapet for å få mer gjort. Distribuer, lær, forgren deg og gi bidrag tilbake.

Hva er Azure Resource Manager

Azure Resource Manager gjør det mulig for deg å fordele programmene dine ved bruk av en beskrivende mal. I en enkelt mal kan du distribuere flere tjenester sammen med avhengigheter. Du kan bruke den samme malen til å foreta gjentatte distribusjoner av programmet på hvert trinn av programmets livssyklus.

Finn ut mer

Ressurstyper:

Viser alle 3 maler. Begrens resultatene ved å søke.

SharePoint 2019 / 2016 / 2013 fully configured

Create a SharePoint 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Yvand av Yvan Duhamel,
Sist oppdatert: 14.09.2021

Create a new lab in Azure DevTest Labs

This template creates a new DevTest Lab / DTL instance. More Azure Resource Manager Quickstart Templates for Azure DevTestlab available at https://github.com/Azure/azure-devtestlab/tree/master/ARMTemplates

mithunshanbhag av Mithun Shanbhag,
Sist oppdatert: 26.04.2021

Creates a lab in Azure DevTest Labs with a Windows Server VM

This template creates a new DevTest Lab / DTL instance with a Windows Server 2019 Datacenter VM in it. More Azure Resource Manager Quickstart Templates for Azure DevTest Labs available at https://github.com/Azure/azure-devtestlab/tree/master/ARMTemplates

spelluru av Sreedhar Pelluru,
Sist oppdatert: 26.04.2021