Hopp over navigasjon

Hurtigstartmaler for Azure

Distribuer Azure-ressurser via Azure Resource Manager med maler fra fellesskapet for å få mer gjort. Distribuer, lær, forgren deg og gi bidrag tilbake.

Hva er Azure Resource Manager

Azure Resource Manager gjør det mulig for deg å fordele programmene dine ved bruk av en beskrivende mal. I en enkelt mal kan du distribuere flere tjenester sammen med avhengigheter. Du kan bruke den samme malen til å foreta gjentatte distribusjoner av programmet på hvert trinn av programmets livssyklus.

Finn ut mer

Ressurstyper:

Viser alle 31 maler. Begrens resultatene ved å søke.

Create an on-demand SFTP Server with persistent storage

This template demonstrates an on-demand SFTP server using an Azure Container Instance (ACI).

bhummerstone av Ben Hummerstone,
Sist oppdatert: 21.09.2021

Create a WordPress site

This template creates a WordPress site on Container Instance

wenwu449 av Wenjun Wu,
Sist oppdatert: 21.09.2021

Create a Network Watcher

This template creates a Network Watcher resource.

vmehmeri av Victor Dantas Mehmeri,
Sist oppdatert: 19.09.2021

Create Recovery Services Vault with backup policies

This template creates a Recovery Services Vault with backup policies and configure optional features such system identity, backup storage type, cross region restore and diagnostics logs and a delete lock.

tw3lveparsecs av tw3lveparsecs,
Sist oppdatert: 05.09.2021

Deploys a static website

Deploys a static website with a backing storage account

johndowns av John Downs,
Sist oppdatert: 02.09.2021

Azure Image Builder with Azure Windows Baseline.

Creates an Azure Image Builder environment and builds a Windows Server image with the latest Windows Updates and Azure Windows Baseline applied.

mgreenegit av Michael Greene,
Sist oppdatert: 27.08.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Sist oppdatert: 30.07.2021

Use Azure Firewall as a DNS Proxy in a Hub & Spoke topology

This sample show how to deploy a hub-spoke topology in Azure using the Azure Firewall. The hub virtual network acts as a central point of connectivity to many spoke virtual networks that are connected to hub virtual network via virtual network peering.

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Sist oppdatert: 30.07.2021

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

muthukumarbala07 av Muthukumar Balasubramanian,
Sist oppdatert: 27.07.2021

Azure Cloud Shell - VNet

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

maertendMSFT av Danny Maertens,
Sist oppdatert: 06.07.2021

Create Disk & enable protection via Backup Vault

Template that creates a disk and enables protection via Backup Vault

nilaydshah av Nilay Shah,
Sist oppdatert: 28.06.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori av Paolo Salvatori,
Sist oppdatert: 18.06.2021

Create a data share from a storage account

This template creates a data share from a storage account

mumian av Jonathan Gao,
Sist oppdatert: 14.06.2021

Deploy a policy definition and assign to a management group

This template is a management group level template that will create a policy definition and assign that policy to the target management group. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

bmoore-msft av Brian Moore,
Sist oppdatert: 12.06.2021

Terraform on Azure

This template allows you to deploy a Terraform workstation as a Linux VM with MSI.

sebastus av Greg Oliver,
Sist oppdatert: 09.06.2021

Deploy a Policy Def and Assign to Multiple Mgmt Groups

This template is a management group level template that will create a policy definition and assign that policy to multiple management groups.

bmoore-msft av Brian Moore,
Sist oppdatert: 02.06.2021

Create Storage Account & enable protection via Backup Vault

Template that creates storage account and enable protection via Backup Vault

nilaydshah av Nilay Shah,
Sist oppdatert: 27.05.2021

RBAC - Grant Built In Role Access for multiple existing VMs in a Resource Group

This template grants applicable role based access to multiple existing VMs in a Resource Group

ManaviS av Manavi Sharma,
Sist oppdatert: 18.05.2021

Azure Synapse Proof-of-Concept

This template creates a proof of concept environment for Azure Synapse, including SQL Pools and optional Apache Spark Pools

JamJarchitect av JamJarchitect,
Sist oppdatert: 14.05.2021

Hazelcast Cluster

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

sedouard av Steven Edouard,
Sist oppdatert: 14.05.2021

RBAC - Existing VM

This template grants applicable role based access to an existing VM in a Resource Group

ManaviS av Manavi Sharma,
Sist oppdatert: 11.05.2021

min.io Azure Gateway

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

sarahecraddock av sarahecraddock,
Sist oppdatert: 05.05.2021

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe av Stephane Lapointe,
Sist oppdatert: 29.04.2021

SQL logical server.

This template allows you to create SQL logical server.

srdan-bozovic-msft av Srđan Božović,
Sist oppdatert: 29.04.2021