Zero-downtime Deployment to AKS with Jenkins

Sist oppdatert: 06.02.2018

This template allows you to do zero-downtime deployment to AKS Kubernetes cluster with Jenkins. It deploys an instance of Jenkins on a Linux Ubuntu 16.04 LTS VM and an Azure Kubernetes Service (AKS). The Jenkins instance will configured with jobs to deploy Tomcat container to the AKS Kubernetes in RollingUpdate or blue/green strategy without downtime.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
virtualMachineSize The virutal machine size to use. We picked out the sizes with 2 vCPUs, but in real world projects you can choose other sizes as you desired.
kubernetesVersion The version of the Kubernetes running in AKS.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name prefix for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine. Azure will form the final DNS name as '<prefix>.<region>.cloudapp.azure.com'.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aks-zero-downtime-deployment/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aks-zero-downtime-deployment/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer