Continuous Deployment to Kubernetes

Sist oppdatert: 15.06.2017

Kostnadsoverslag

$52.3554000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

This template allows you to deploy and configure a DevOps pipeline from an Azure Container Registry to a Kubernetes cluster. It deploys an instance of Jenkins on a Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an instance of Spinnaker on the same Kubernetes cluster that your pipeline will target. The Jenkins instance will include a basic pipeline that checks out a user-provided git repository, builds the Docker container based on the Dockerfile at the root of the repo, and pushes the image to the provisioned Azure Container Registry. The Spinnaker instance will include a basic pipeline that is triggered by any new tag in the registry and deploys the image to the provisioned Kubernetes cluster.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
devopsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the combined Jenkins and Spinnaker Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
gitRepository The URL to a public git repository used for the default Jenkins job. It must include a Dockerfile at the root of the repo.
dockerRepository The repository name used by the default Jenkins job and Spinnaker pipeline. This repository will be created in your Azure Container Registry.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-acr-spinnaker-k8s/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-acr-spinnaker-k8s/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer