Hopp over navigasjon

DNS Forwarder VM

Sist oppdatert: 10.08.2018

This template shows how to create a DNS server that forwards queries to Azure's internal DNS servers. This is useful for setting up DNS resultion between virtual networks (as described in https://azure.microsoft.com/documentation/articles/virtual-networks-name-resolution-for-vms-and-role-instances/).

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmName Name of the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
storageAccName The name of the storage account for diagnostics. Storage account names must be globally unique.
forwardIP This is the IP address to forward DNS queries to. The default value represents Azure's internal DNS recursive resolvers.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-dns-forwarder/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-dns-forwarder/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer