Hopp over navigasjon

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

Sist oppdatert: 09.11.2017

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WcfRealy entity and authorization rules for both the namespace and WcfRealy.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
namespaceName Name of the Azure Relay namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of the Namespace AuthorizationRule
wcfrelayName Name of the WcfRelay
wcfRelayType WCF Relay Type. It could be any of the types: NetTcp/Http
wcfrelayAuthorizationRuleName Name of the WcfRelay AuthorizationRule
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-azure-relay-create-authrule-namespace-and-wcfrelay/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-azure-relay-create-authrule-namespace-and-wcfrelay/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer