Hopp over navigasjon

Deploy a web app linked to a GitHub repository

Sist oppdatert: 25.04.2016

This template creates a web app that is linked to a project in a GitHub repository.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
siteName The name of the web app that you wish to create.
hostingPlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
sku The pricing tier for the hosting plan.
workerSize The instance size of the hosting plan (small, medium, or large).
repoURL The URL for the GitHub repository that contains the project to deploy.
branch The branch of the GitHub repository to use.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-github-deploy/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-github-deploy/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer