Hopp over navigasjon

Web App integration with Key Vault

Sist oppdatert: 12.11.2016

Deploy a Web App certificate from Key Vault secret and use it for creating SSL binding

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
existingServerFarmId Existing App Service Plan resource id that contains the App Service being updated
certificateName User friendly certificate resource name
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id with an access policy to allow Microsoft.Web RP to read Key Vault secrets (Checkout README.md for more information)
existingKeyVaultSecretName Key Vault Secret that contains a PFX certificate
existingWebAppName Existing App name to use for creating SSL binding. This App should have the hostname assigned as a custom domain
hostname Custom hostname for creating SSL binding. This hostname should already be assigned to the Web App
existingAppLocation App location
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-certificate-from-key-vault/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-certificate-from-key-vault/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer