Hopp over navigasjon

Create an AppServicePlan and App in an App Service Environment v2

av Stefan
Sist oppdatert: 15.06.2017

Create an AppServicePlan and App in an App Service Environment v2

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
siteName The name of the web app that you wish to create.
appServicePlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
appServiceEnvironmentName The name of the App Service Environment where the app service plan will be created.
aseLocation Set this to the same location as the app service environment
pricingTier Defines pricing tier for workers: 1 = Isolated 1, 2 = Isolated 2, 3 = Isolated 3.
capacity Defines the number of instances that will be allocated to the app service plan.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asp-app-on-asev2-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asp-app-on-asev2-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer