VM Scale Set web serverswith git pull deployment

Sist oppdatert: 07.12.2016

Kostnadsoverslag

$44.6400000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

VM Scale Set web servers pulling content securely from git using ssh deployment keys

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
capacity Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
scriptFileName the file name of the script configuring the VMs in the scale set
gitSshPrivateKey SSH Private Key to authenticate against the git repo
gitRepoName Repo in form user@repo.gitservice.com
gitUserName Repo in form user@repo.gitservice.com

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-ubuntu-web-gitpull/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-ubuntu-web-gitpull/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Christoph Schittko