Hopp over navigasjon

VM Scale Set from a Managed Image connected to an existing Virtual Network and Application Gateway

Sist oppdatert: 10.03.2017

This template deploys a VM Scale Set based on an existing Managed Image, connected to an existing Virtual Network and existing Application Gateway Backend Pool.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName The name of the VM Scale Set.
instanceCount Initial number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
upgradePolicy The upgrade policy for the VM Scale Set, either Manual of Automatic.
existingVirtualNetworkResourceGroup The name of the Resource Group which contains the existing Virtual Network that this VM Scale Set will be connected to.
existingVirtualNetworkName The name of the existing Virtual Network that this VM Scale Set will be connected to.
existingVirtualNetworkSubnet The name of the existing subnet that this VM Scale Set will be connected to.
existingManagedImageResourceGroup The name of the Resource Group containing the Image that instances of the VM Scale Set will be created from. Images can be created by capturing Azure VMs.
existingManagedImageName The name of the Image that instances of the VM Scale Set will be created from. Images can be created by capturing Azure VMs.
existingAppGatewayResourceGroup The name of the Resource Group which contains the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
existingAppGatewayName The name of the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
existingAppGatewayBackendPoolName The name of the Backend Pool in the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-custom-image-existing-vnet-existing-app-gateway/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-custom-image-existing-vnet-existing-app-gateway/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer