Hopp over navigasjon

Virtual Machine with Conditional Resources

Sist oppdatert: 18.09.2017

This template allows deploying a linux VM using new or existing resources for the Virtual Network, Storage and Public IP Address. It also allows for choosing between SSH and Password authenticate. The templates uses conditions and logic functions to remove the need for nested deployments.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Location to for the resources.
vmName Name for the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine.
adminPasswordOrKey Password or ssh key for the Virtual Machine.
vmSize Size for the Virtual Machine.
storageNewOrExisting Determines whether or not a new storage account should be provisioned.
storageAccountName Name of the storage account
storageAccountType Storage account type
storageAccountResourceGroupName Name of the resource group for the existing storage account
virtualNetworkNewOrExisting Determines whether or not a new virtual network should be provisioned.
virtualNetworkName Name of the virtual network
addressPrefixes Address prefix of the virtual network
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet prefix of the virtual network
virtualNetworkResourceGroupName Name of the resource group for the existing virtual network
publicIpNewOrExisting Determines whether or not a new public ip should be provisioned.
publicIpName Name of the public ip address
publicIpDns DNS of the public ip address for the VM
publicIpResourceGroupName Name of the resource group for the public ip address

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-new-or-existing-conditions/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-new-or-existing-conditions/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer