Deploy a simple Windows VM with monitoring and diagnostics

Sist oppdatert: 10.11.2015

Kostnadsoverslag

$134.0577000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

This template allows you to deploy a simple Windows VM along with the diagnostics extension which enables monitoring and diagnostics for the VM

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
existingdiagnosticsStorageAccountName The name of an existing storage account to which diagnostics data will be transferred.
existingdiagnosticsStorageResourceGroup The resource group for the storage account specified in existingdiagnosticsStorageAccountName

Bruke malen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-monitoring-diagnostics-extension/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-monitoring-diagnostics-extension/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer