Create VM from a custom image in new storage account

Sist oppdatert: 25.03.2016

Kostnadsoverslag

$208.4577000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

This template allows you to create a new Virtual Machine from a custom image on a new storage account deployed together with the storage account, which means the source image VHD must be transferred to the newly created storage account before that Virtual Machine is deployed. This is accomplished by the usage of a transfer virtual machine that is deployed and then uses a script via custom script extension to copy the source VHD to the destination storage account.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
transferVmName Name of the Windows VM that will perform the copy of the VHD from a source storage account to the new storage account created in the new deployment, this is known as transfer vm.
vmSize VM size of new virtual machine that will be deployed from a custom image.
newVmName Name of the new VM deployed from the custom image.
customImageName Name of the VHD to be used as source syspreped/generalized image to deploy the VM. E.g. mybaseimage.vhd.
adminUserName Name of the local administrator account, this cannot be Admin, Administrator or root.
adminPassword Local administrator password, complex password is required, do not use any variation of the password word because it will be rejected.
sourceStorageAccountResourceGroup Resource group name of the source storage account.
sourceImageURI Full URIs for one or more custom images (VHDs) that should be copied to the deployment storage account to spin up new VMs from them. URLs must be comma separated.

Bruke malen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-custom-image-new-storage-account/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-custom-image-new-storage-account/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Paulo Marques