Hopp over navigasjon

Create a Service Bus namespace, topic, subscription and Rule

Sist oppdatert: 22.06.2017

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, a subscription and a rule.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
serviceBusTopicName Name of the Topic
serviceBusSubscriptionName Name of the Subscription
serviceBusRuleName Name of the Rule
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-servicebus-create-topic-subscription-rule/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-servicebus-create-topic-subscription-rule/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer