Web App with a Scheduler Job

Sist oppdatert: 02.03.2016

Kostnadsoverslag

$0

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

This template deploys an App Service Plan, creates a Web App in the App Service Plan , creates a scheduler job collection and creates a job inside it. The job is scheduled to run on Weekdays Monday to Friday everyday twice.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
appSvcPlanName The name of the App Service Plan that will host the Web App.
svcPlanSize The instance size of the App Service Plan.
svcPlanSku The pricing tier of the App Service plan.
webAppName The name of the Web App.
jobCollectionName The name of the job collection.
jobName The name of the job.
sku sku for job collection.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-scheduler-webapp/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-scheduler-webapp/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer