Hopp over navigasjon

Reserved IP Use Case Snippet

Sist oppdatert: 24.09.2015

This template demonstrates the currently supported use case for Reserved IP. A Reserved IP is simply a statically allocated Public IP.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
existingRIPSubId The ID of the subscription containing your existing reserved IP.
existingRIPResourceGroupName The name of the resource group containing your existing reserved IP.
existingRIPName The name of your existing reserved IP.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-reserved-ip/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-reserved-ip/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer