Hopp over navigasjon

Create Premium Redis Cache with VNet and optional clustering

Sist oppdatert: 20.04.2016

This template shows how to configure both Virtual Network Support and optional clustering for a premium Azure Redis Cache instance

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisShardCount Number of highly available shards to create in the cluster. Requires Premium SKU. Set to 0 to not set up clustering.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
virtualNetwork Name of an existing virtual network to join, in same subscription and region. Requires Premium SKU.
subnet Name of an existing subnet to join in the virtual network. Requires configuring a virtualNetwork.
redisCacheStaticIP The static IP address the redis cache should have, for a cache in a virtual network subnet. Requires configuring a virtualNetwork.
existingDiagnosticsStorageAccountName Name of an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer