The Azure Quickstart templates are currently available in English

RBAC - Grant Built In Role Access for multiple existing VMs in a Resource Group

Sist oppdatert: 10.04.2015

This template grants applicable role based access to multiple existing VMs in a Resource Group

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
subscriptionId Subscription ID GUID
principalId Input array for principal IDs associated with users.
resourceGroup Input array for resource group names.
virtualMachineName Input array for virtual machine names
builtInRoleType Input array for built in types
guid Input array for new GUIDs associated with assigning built in role types
count Size of array

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-rbac-builtinrole-multipleVMs/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-rbac-builtinrole-multipleVMs/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer