Hopp over navigasjon

OS Patching extension on a Ubuntu VM

Sist oppdatert: 02.07.2018

This template creates a Ubuntu VM and installs the OSPathing extension

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmSize Size of vm
username Username for the Virtual Machine.
password Password for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
rebootAfterPatch The reboot behavior after patching.
category Type of patches to install.
installDuration The allowed total time for installation.
oneoff Patch the OS immediately.
dayOfWeek The patching date (of the week)You can specify multiple days in a week.
startTime Start time of patching.
idleTestScript The uri of the idle test script
healthyTestScript The uri of the healthy test script
storageAccountName The name of storage account.
storageAccountKey The access key of storage account.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-ospatching-extension-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-ospatching-extension-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer