Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Sist oppdatert: 07.04.2017

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
generated-cn-dr-logicappName Name of the Generated Control Numbers replication Logic App.
received-cn-dr-logicappName Name of the Received Control Numbers replication Logic App.
as2-mic-dr-logicappName Name of the AS2 MIC replication Logic App.
dr-logicappLocation Location of the Logic App.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_ResourceGroupName Primary Integration Account Resource Group Name
primaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Primary Integration Account Name
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the secondary Integration Account AS2 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account Connection.
secondaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Secondary Integration Account Name

Bruke malen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer