Hopp over navigasjon

Logic app with Custom API

Sist oppdatert: 07.10.2015

Although Logic apps has a rich set of 40+ connectors for a variety of services, you may want to call into your own custom API that can run your own code. One of the easiest and most scalable ways to host your own custom Web API's is to use App Service. This template deploys a Web app for your Custom API and secures it using AAD auth.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
tenantId The tenant ID that you Azure subscription is in.
webAppName The name of the Web app.
webAppClientId The client ID of the application identity that is used to secure the Web app.
logicAppName The name of the logic app to create.
logicAppClientID The client ID of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
logicAppClientSecret The client secret (key or password) of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
svcPlanName The name of the App Service plan to create for hosting the logic app.
sku The pricing tier for the App Service plan.
svcPlanSize The instance size of the app.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-custom-api/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-custom-api/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer