Hopp over navigasjon

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Sist oppdatert: 07.04.2017

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
AS2_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
DR_LogicApp_Location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
AS2_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer