Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Sist oppdatert: 07.04.2017

Kostnadsoverslag

$4800.0000000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
AS2_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_DR_LogicApp_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
DR_LogicApp_Location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
AS2_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_Primary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_Primary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_Secondary_Connection_Name (ingen beskrivelse tilgjengelig)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (ingen beskrivelse tilgjengelig)

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer