Hopp over navigasjon

Create a load-balancer with a Public IPv6 address

Sist oppdatert: 14.09.2016

This template creates an Internet-facing load-balancer with a Public IPv6 address, load balancing rules, and two VMs for the backend pool.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforIPv4LbIP DNS prefix for IPv4 IP Address of the load balancer. It must be lowercase and match the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
dnsNameforIPv6LbIP DNS prefix for IPv6 IP Address of the load balancer. It must be lowercase and match the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-load-balancer-ipv6-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-load-balancer-ipv6-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer