The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Front Door with caching enabled for certain routes

Sist oppdatert: 25.09.2018

This template creates a Front Door with caching enabled for the defined routing configuration thus caching any static assets for your workload.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
dynamicCompression Whether to use dynamic compression for cached content.
frontDoorName The name of the frontdoor resource.
backendPools1 Details of the backend pool 1 for the Azure Front Door
backendPools2 Details of the backend pool 2 for the Azure Front Door

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-create-caching/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-create-caching/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer