Hopp over navigasjon

Extend an existing Azure VNET to a Multi-VNET Configuration

Sist oppdatert: 22.12.2015

This template allows you to extend an existing single VNET environment to a Multi-VNET environment that extends across two datacenter regions using VNET-to-VNET gateways

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
existingVnetName Name of the existing first VNET. This VNET must already have a subnet named GatewaySubnet defined with a minimum /29 address prefix
existingVnetLocation Region in which the first existing VNET is provisioned
newVnetName Name of the new second VNET.
newVnetAddressPrefix Address space for the second VNET. This address space must not overlap with the first VNET
newVnetSubnetName Name of the first subnet in the second VNET. Please note, an additional subnet called GatewaySubnet will be created where the VirtualNetworkGateway will be deployed. The name of that subnet must not be changed from GatewaySubnet.
newVnetSubnetPrefix The IP address prefix for the first subnet in the second VNET.
newVnetGatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the second VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
sharedKey The shared key used to establish connection between the two VirtualNetworkGateways.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer