Hopp over navigasjon

Create and encrypt a new Linux VMSS with jumpbox

Sist oppdatert: 19.10.2017

This template deploys a Linux VMSS using the latest Linux image, adds data volumes, and then encrypts the data volumes of each Linux VMSS instance. It also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network as the Linux VMSS instances with private IP addresses. This allows connecting to the jumpbox via its public IP address, and then connecting to the Linux VMSS instances via private IP addresses.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set (7GB or more RAM suggested for Linux)
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key. The Valut is assumed to be in keyVaultResourceGroup
keyEncryptionAlgorithm Key encryption algorithm used to wrap with KeyEncryptionKeyURL
volumeType Type of the volume to perform encryption operation (Linux VMSS only supports Data)
forceUpdateTag Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-vmss-linux-jumpbox/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-vmss-linux-jumpbox/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer