The Azure Quickstart templates are currently available in English

Enable encryption on a running Windows VM.

Sist oppdatert: 17.11.2015

This template enables encryption on a running windows vm using AAD client cert thumbprint. The certificate should have been deployed to the VM earlier

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmName Name of the virtual machine
aadClientID Client ID of AAD app which has permissions to KeyVault
aadClientCertThumbprint Thumbprint of the certificate associated with the AAD app which has permissions to KeyVault
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
useExistingKek Select kek if the secret should be encrypted with a key encryption key and pass explicit keyEncryptionKeyURL. For nokek, you can keep keyEncryptionKeyURL empty.
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
volumeType Type of the volume OS or Data to perform encryption operation
sequenceVersion Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-running-windows-vm-aad-client-cert/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-running-windows-vm-aad-client-cert/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer