The Azure Quickstart templates are currently available in English

# Create a new encrypted managed disks windows vm from gallery image.

Sist oppdatert: 22.02.2017

This template creates a new encrypted managed disks windows vm using the server 2k12 gallery image.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmName Name of the virtual machine
adminUsername Admin user name for the virtual machine
adminPassword Admin user password for virtual machine
vmSize Size of VM
virtualNetworkName Name of VNET to which the VM NIC belongs to
subnetName Name of Subnet to which the VM NIC belongs to
aadClientID Client ID of AAD app which has permissions to KeyVault
aadClientSecret Client Secret of AAD app which has permissions to KeyVault
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
useExistingKek Select kek if the secret should be encrypted with a key encryption key and pass explicit keyEncryptionKeyURL. For nokek, you can keep keyEncryptionKeyURL empty.
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-new-vm-gallery-image-managed-disks/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-new-vm-gallery-image-managed-disks/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer