The Azure Quickstart templates are currently available in English

Dynamic Web Test Creation

Sist oppdatert: 21.08.2019

Create any number of App Insights web (ping) tests.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
appName The name of the underlying Application Insights resource.
location Location for all resources.
actionGroupName The name of the action group.
actionGroupShortName The short name of the action group.
pingText The text you would like to find.
appInsightsResource The id of the underlying Application Insights resource.
tests The list of web tests to run. See the README for the schema of test descriptor object.
emails A list of strings representing the email addresses to send alerts to.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-dynamic-web-tests/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-dynamic-web-tests/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer