The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Cosmos DB Account with Web App

Sist oppdatert: 04.12.2015

This template deploys an Azure Cosmos DB account, an App Service Plan, and creates a Web App in the App Service Plan. It also adds two Application settings to the Web App that reference the Azure Cosmos DB account endpoint. This way solutions deployed to the Web App can connect to the Azure Cosmos DB account endpoint using those settings.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
databaseAccountName The Azure Cosmos DB database account name.
appSvcPlanName The name of the App Service Plan that will host the Web App.
svcPlanSize The instance size of the App Service Plan.
svcPlanSku The pricing tier of the App Service plan.
webAppName The name of the Web App.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-documentdb-webapp/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-documentdb-webapp/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Thiago Almeida