Hopp over navigasjon

Use script extensions to install Mongo DB on Ubuntu VM

Sist oppdatert: 28.04.2015

This template deploys Configures and Installs Mongo DB on a Ubuntu Virtual Machine in two separate scripts. This template is a good example that showcases how to express dependencies between two scripts running on the same virtual machine. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
newStorageAccountName This is the name of the your storage account
dnsNameForPublicIP This is the unique DNS name of the for the public IP for your VM
adminUsername This is the username you wish to assign to your VMs admin account
adminPassword This is the password you wish to assign to your VMs admin account
vmSize Size of VM
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-dependency-between-scripts-using-extensions/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-dependency-between-scripts-using-extensions/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer