The Azure Quickstart templates are currently available in English

Bulk copy using Azure Data Factory

Sist oppdatert: 20.02.2018

This template creates a V2 data factory that copies data in bulk an Azure SQL database to an Azure SQL data warehouse.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory.
azureStorageConnectionString Connection string for the Azure Storage account.
azureSqlDatabaseConnectionString Connnection string for the Azure SQL database.
azureSqllDataWarehouseConnectionString Connection string for the Azure SQL Data Warehouse

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer