The Azure Quickstart templates are currently available in English

Blockchain Service

Sist oppdatert: 16.09.2020

This template deploys a Azure Blockchain Service, that currently provides support for the Ethereum Quorum ledger using the IBFT consensus mechanism.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
bcMemberName Azure Blockchain Service member name. The blockchain member name must be unique and can only contain lowercase letters and numbers. The first character must be a letter. The value must be between 2 and 20 characters long.
consortiumName Consortium name. The new consortium name must be unique.
memberPassword The password for the member's default transaction node. Use the password for basic authentication when connecting to blockchain member's default transaction node public endpoint. The password must have 3 of the following: 1 lower case character, 1 upper case character, 1 number, and 1 special character that is not '#', '`', '*', '"', ''', '-', '%',' ' or ';'.
consortiumManagementAccountPassword The consortium management account password is used to encrypt the private key for the Ethereum account that is created for your member. You use the member account and member account password for consortium management. The password must have 3 of the following: 1 lower case character, 1 upper case character, 1 number, and 1 special character that is not '#', '`', '*', '"', ''', '-', '%',' ' or ';'.
skuTier Use Basic or Standard. Use the Basic tier for development, testing, and proof of concepts. Use the Standard tier for production grade deployments. You should also use the Standard tier if you are using Blockchain Data Manager or sending a high volume of private transactions. Changing the pricing tier between basic and standard after member creation is not supported.
skuName Use S0 for Standard and B0 for Basic.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-blockchain-asaservice/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-blockchain-asaservice/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer