The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an API Management instance in Premium tier with custom hostnames for proxy and portal

Sist oppdatert: 29.06.2017

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management with custom hostname for portal and multiple custom hostnames for proxy

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
proxyCustomHostname1 Proxy Custom hostname 1.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate1 Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword1 Proxy SSL certificate password.
proxyCustomHostname2 Proxy Custom hostname.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate2 Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword2 Proxy SSL certificate password.
portalCustomHostname Portal Custom hostname.
portalCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for portal custom hostname.
portalSSLCertificatePassword Portal SSL certificate password.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-hostname/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-hostname/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer