Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

Sist oppdatert: 30.06.2021

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforLBIP Unique DNS name
vmNamePrefix VM name prefix
lbName Load Balancer name
nicNamePrefix Network Interface Name Prefix
publicIPAddressName Public IP Address Name
vnetName VNET name
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize VM Size
location Resource location

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-natrules/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-natrules/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer