The Azure Quickstart templates are currently available in English

Documentation sample for multiNIC scenario.

Sist oppdatert: 22.08.2018

This template set creates a multi-tier IaaS scenario with a vnet, two subnets, multiple VMs in the front end and backend subnet, NSGs, and VMs with multiNIC int he backend.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vnetName Name for the new VNet.
backEndSubnetName Name for the back end subnet.
backEndNSGName Name for the NSG used to allow DB access, and block Internet.
remoteAccessNSGName Name for the NSG used to allow remote access.
osType Type of OS to use for VMs: Windows or Ubuntu.
adminUsername Username for local admin account.
adminPassword Password for local admin account.
dbCount Number of database VMs to be deployed to the backend end subnet.
parentRG Name of resource group containing vnet and front end resources.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer