Create a Virtual Network with two Subnets

Sist oppdatert: 21.12.2015

This template allows you to create a Virtual Network with two subnets.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vnetName VNet name
vnetAddressPrefix Address prefix
subnet1Prefix Subnet 1 Prefix
subnet1Name Subnet 1 Name
subnet2Prefix Subnet 2 Prefix
subnet2Name Subnet 2 Name

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vnet-two-subnets/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vnet-two-subnets/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer