The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a new VSTS account and project

Sist oppdatert: 25.08.2017

This template allows you to deploy a new Visual Studio Team Services (VSTS) account and a new project.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
accountName The name of the Visual Studio Team Services account, if it doesn't exist it will be created.
projectName The name of the Visual Studio Team Services project.
processTemplateId Scrum: 6B724908-EF14-45CF-84F8-768B5384DA45 / Agile: ADCC42AB-9882-485E-A3ED-7678F01F66BC / CMMI: 27450541-8E31-4150-9947-DC59F998FC01
versionControlOption The version control of the Visual Studio Team Services project's source code: Git or Tfvc.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-visual-studio-team-services-project-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-visual-studio-team-services-project-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer