The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a new SQL Elastic Pool

Sist oppdatert: 18.09.2020

This template allows you to deploy a new SQL Elastic Pool with its new associated SQL Server and new SQL Databases to assign to it.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
administratorLogin The SQL Server administrator login
administratorLoginPassword The SQL Server administrator login password.
serverName The SQL Server name.
elasticPoolName The Elastic Pool name.
edition The Elastic Pool edition.
poolDtu The Elastic Pool DTU.
databaseDtuMin The Elastic Pool database DTU min.
databaseDtuMax The Elastic Pool database DTU max.
databasesNames The SQL Databases names.
databaseCollation The SQL Database collation.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-sql-elastic-pool-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-sql-elastic-pool-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer