The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Service Bus Queue and Azure Scheduler Job

Sist oppdatert: 15.09.2020

An Service Bus namespace, queue, and write-only SAS policy, and an Azure Scheduler job collection and job that will post a message into the Service Bus queue at a regular interval. Template originally authored by John Downs.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
serviceBusNamespaceName The suffix to add to resource names that require global uniqueness.
location The location in which the Service Bus and Azure Scheduler resources should be deployed.
queueName The name of the queue that should have the messages automatically posted to it. The queue will be created by the template deployment if it doesn't already exist.
messageContents The contents of the message to post to the queue.
postRecurrence The frequency at which the message should be posted to the queue.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-scheduler-service-bus/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-scheduler-service-bus/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer