Hopp over navigasjon

Create a Redis Cache using a template

Sist oppdatert: 20.04.2016

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheSKU The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
redisCacheFamily The family for the sku.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.
enableNonSslPort A boolean value that indicates whether to allow access via non-SSL ports.
diagnosticsEnabled A value that indicates whether diagnostics should be saved to the specified storage account.
existingDiagnosticsStorageAccountId Existing storage account for diagnostics.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer