Hopp over navigasjon

Create a PowerBI Workspace Collection using a template

Sist oppdatert: 28.08.2017

This template creates a PowerBI Workspace Collection

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
powerbiWorkspaceName A unique name for the PowerBI workspace collection. It should match with the following regular expression: ^(?:[a-zA-Z0-9]+-?)+$ or it will raise an error.
sku provide the sku for powerbi workspace collection.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-powerbi-workspace-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-powerbi-workspace-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer