The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Power BI Embedded capacity

Sist oppdatert: 24.06.2020

This template creates a Power BI capacity in Azure, which simplifies how ISVs and developers use Power BI capabilities with embedded analytics.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
name The capacity name, which is displayed in the Azure portal and the Power BI admin portal
location The location where Power BI is hosted for your tenant
sku The pricing tier, which determines the v-core count and memory size for the capacity
admin A user within your Power BI tenant, who will serve as an admin for this capacity

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-power-bi-embedded/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-power-bi-embedded/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer